იაკობ გოგებაშვილი

ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – ორ სიტყვაში ოთხიოდე უცნაურობა

ბ-ნმა კ– ძემ ამ დღეებში დაბეჭდა “დროებაში” პატარა წერილი ამ სათაურად: ორიოდე სიტყვა სახელმძღვანელოებზე. ამ ორ სიტყვაში ოთხიოდე უცნაურობას იპოვნით.…

სრულად ნახვა »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – ორაზროვანი კილო ჩვენს პრესაში

(საგრამატიკო შენიშვნა) ჩვენში ძალიან იშვიათად მოიპოვება მწერალი, რომელსაც შესწავლილი ჰქონდა პროცესი ენის ზრდისა. ენის მეცნიერებას დიდი ხანია გამოკვლეული აქვს, რომ…

სრულად ნახვა »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – ორკეცი ცილისწამება

(პასუხად თავ. კიტა აბაშიძეს) “სახალხო გაზეთის” 371 N-ში თავ. კიტა აბაშიძემ ჩემს შესახებ იკადრა ისიც, რაც არ უკადრნია არც ერთს…

სრულად ნახვა »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – ორკეცი ცილისწამება

(პასუხად თავ. კიტა აბაშიძეს) “სახალხო გაზეთის” 371 N-ში თავ. კიტა აბაშიძემ ჩემს შესახებ იკადრა ისიც, რაც არ უკადრნია არც ერთს…

სრულად ნახვა »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – პასუხად გაბიჩვაძეს

დიდი სიამოვნებით ავასრულებდით ბ. გაბიჩვაძის თხოვნას, მაგრამ სამწუხაროდ, ეს ყოვლად შეუძლებელია. იგი გვთხოვს ჩვენ უცნაურს რასმეს: ზოგიერთა ადგილებით თქვენი “დედნისა”…

სრულად ნახვა »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – პასუხი ბტ.გოთუას

ყურადღებით გადავიკითხე თქვენი ღია წერილი, რომელშიაც სამწუაროდ, ყველაფერი ძლიერ გაზვიადებულია. ბოდიშს ითხოვთ ჩემგან წერილის თავშიაც და ბოლოშიაც. არ დავიშურებდი, მოგართმევდით,…

სრულად ნახვა »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – პასუხი ღირსეულ რედაქციას

როგორც მოხვალ სვიანაო,ისე წახვალ შინაო.ქართული ანდაზა. ჩვენისთანა ბედნიერი ერი ძნელად მოიპოვება დედამიწის ზურგზედ. რაც უნდა მშარლსა და განყენებულს საგანზედ დავიწყოთ…

სრულად ნახვა »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – პაწია სამაგიერო

რომელთა საწყაულითა მიუწყოთ,მოგეწყოსთ თქვენ.ს ა ხ ა რ ე ბ ა. ჩემს პატარა იგავ-არაკს “ბულბული და გუგული” სახელოვანმა აკაკიმ უძღვნა…

სრულად ნახვა »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – პედაგოგიური კონტრაბანდა

“ცნობის ფურცელი” კვლავ შეეხო სახელგანთქმულს ლევიცკის ქმნილებასა. ამ გაზეთის ერთს უკანასკნელს ნომერში ვკითხულობთ შEმდეგს საყურადღებო სტრიქონებსა: “ლევიცკის ყოვლად უმზგავსი წიგნის…

სრულად ნახვა »
ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – პლაგიატი ანუ ლიტერატურული ქურდობა

“ივერიის” სვეტებზე ამას წინად ბაასი ასტეხეს შესახებ ლიტერატურულის ქურდობისა ბელეტრისტიკაში ბ-ნმა მაგმაძემ და დუტუ მეგრელმა. პირველს რომ გაცნობილი ჰქონოდა კავკასიური…

სრულად ნახვა »
Back to top button