ზურაბ სამხარაძე

პოეზია

დავით გურამიშვილი “ზუბოვკა”

ზუბოვკიდამ მომავალმან ვნახე ერთი ქალი,მეტად ტურფა, შვენიერი, მაზე დამრჩა თვალი.შავ თვალ-წარბას, პირად თეთრსა ასხდა შავი ხალი,მისმან ეშხმან დაცამლეწა, შემიმუსრა ძვალი.…

Read More »
Back to top button