დიმიტრი უზნაძის

ფსიქოლოგია

ნატალია ჭყონია “დიმიტრი უზნაძის განწყობის თეორია”

დ. უზნაძის განწყობის თეორიის ოთხი ძირითადი ცნებაა: ფუნქციონალური ტენდენცია; განწყობა; ობიექტივაცია – გაცნობიერება – გააზრება; ნებელობა და კიდევ: აღზრდის ძირითადი…

Read More »
Back to top button