ახალ გააზრებათა თანამედროვე მცდელობანი

ლიტერატურა

ახალ გააზრებათა თანამედროვე მცდელობანი

ღეს ჩვენს სულიერ ცხოვრებაზე რომ გაბატონებულან. ის, რასაც შეუცვლელად ვთვლიდით, დაიკარგა და სამუდამოდ განადგურდა, მის ადგილას რაღაც გაუგონრად ახლის გაჩენაზე…

Read More »
Back to top button