აკაკი ჭანტურია

ზღაპარი

აკაკი ჭანტურია – ოქროს კრავი და ავადმყოფი

    მართალია, ძველად ომი რომ ატყდებოდა, მთელი სიმძიმე, პირველ რიგში, დიდი ხალხის შვილებს აწვებოდა, მაგრამ ომი ყოველთვის ხომ არ იყო…

Read More »
ზღაპარი

აკაკი ჭანტურია – ოქროს კრავი, დადიანი და მისNრის ხელმწიფეიიი

    ერთხელ მისNრის ხელმწიფეს ჩვენი დადიანისთვის შემოუთვლია: შენ რომ ოქროს კრავი გყოლია, გამომიგზავნე, თორემ, თუ მე მომიწია მანდ მოსვლა, იმ…

Read More »
ზღაპარი

აკაკი ჭანტურია – ოქროს კრავი და ქურდი

იყო ერთი ძალიან გაწაფული ქურდი. ეს კაცი ისეთი ქურდი ყოფილა, რომ ქვეყანას აქცევდა. რა თქმა უნდა, როგორც სხვას, ამასაც ქურდობა…

Read More »
ზღაპარი

აკაკი ჭანტურია – ტონბა-ვარჩხილი და ქაჩალი კაციიი

    ყოფილა ერთი ქაჩალი კაცი. როგორც შუა ხელისგულზე არაა თმა, ისე ერთ ღერ თმას ვერ იპოვიდით მის თავზე და, გარდა…

Read More »
ზღაპარი

აკაკი ჭანტურია – ოქროს კრავი და ხეიბარი ბიჭი

ყოფილა ერთი ძალიან პატიოსანი და კარგი გულის მეცხვარე. ეს ისეთი კაცი ყოფილა, რომ ყველას ჰყვარებია, და ამასთან ერთად ისეთი გავლენა…

Read More »
ზღაპარი

აკაკი ჭანტურია – ტონბა-ვარჩხილი და ოქროს კრავი

ყოფილა ერთი კაცი, რომელიც მუდამდღე მრუდე საქმეებზე ფიქრობდა და სიავეს ჩადიოდა. თქმა არ უნდა, როგორც ყველას, მასაც გაგონილი ჰქონია ტონბა-ვარჩხილის…

Read More »
ზღაპარი

აკაკი ჭანტურია – ტონბა-ვარჩხილი და ოქროსბეწვიანი ვერძიი

    ყოფილა ერთი მწყემსი. ეს მწყემსი ღვთისნიერი და ძალიან კარგი გულის კაცი ყოფილა. მას კარგის გარდა ცუდი არავისთვის არასდროს უქნია.…

Read More »
PDF

აკაკი ჭანტურია – ოქროს კრავისა და ოქროს ვერძის ზღაპრები

წინამდებარე გამოცემაში სრულად ვაქვეყნებთ აკაკი ჭანტურიას არქივში შენახულ ზღაპრებს ოქროს კრავისა და ოქროს ვერძის შესახებ. ოთხი ადრე გამოქვეყნდა «ფილოლოგიურ ძიებანში»…

Read More »
საბავშვო

აკაკი ჭანტურია – ოქროს კრავი, «ტყაში მაფა» და ურუმის ხელმწიფის შვილი

არამის ხელმწიფეს მზეთუნახავი ქალიშვილი ჰყოლია. მისი სილამაზე მთელ ქვეყანაზე იყო განთქმული. მეზობელი და შორეული ხელმწიფეების შვილები ძალიან ცდილობდნენ ეთხოვათ ეს…

Read More »
საბავშვო

აკაკი ჭანტურია – ოქროს კრავი და ციტუე დადიანი

ერთ დროს ჩვენს დადიანს რქმევია ცატუ. ამ ცატუსთანა დადიანი ჩვენს ქვეყანას არ ჰყოლია. შესახედავად ზეციდან ჩამოსული ღმერთის მსგავსი ყოფილა. ღონით…

Read More »
Back to top button