ხალხური

ირლანდიური საგები

ესაა ირლანდიურ ეპიკურ ნაწარმოებთა კრებული, საგებს ახასიათებს ისტორიული და საყოფაცხოვრებო რეალიზმი, ფსიქოლოგიზმი, თხრობის მშვიდი კილო და სიუჟეტური სიმარტივე. ირლანდიური-საგებიჩამოტვირთვა

Read More »
Back to top button