პუბლიცისტიკა

ილია ჭავჭავაძე – ძველი საქართველოს ეკონომიური წყობა

ჩვენის ხალხისა და ქვეყნის ისტორია მეტად ბნელია და შეუმუშავებელი. ჩვენს ისტორიაში ან სულ არ არის ფაქტები ჩვენის ხალხის ცხოვრების შესახებ…

სრულად ნახვა »

ილია ჭავჭავაძე – გაბრიელ ეპისკოპოსი

მადლით მოსილი კაციგაენათის მონასტერში გაბრიელ ეპისკოპოსის დასაფლავების დღეს არ ვიცი, ამდენს მშვენივრად თქმულ სიტყვებ შემდეგ რა მოგახსენოთ ისეთი, რომ თქვენთვის…

სრულად ნახვა »

ილია ჭავჭავაძე – დავით აღმაშენებელი

არ ვიცით, სხვა როგორ ჰფიქრობს და ჩვენ კი ასე გვგონია, რომ ერის დაცემა და გათახსირება მაშინ იწყება, როცა ერი, თავისდა…

სრულად ნახვა »

ილია ჭავჭავაძე – ევროპის მილიტარობა და ამერიკის მერმისი

ერთაშორისი დაუნდობლობა, ომი და სისხლის ღვრა რომ კაცობრიობის ბედნიერებისა და კეთილდღეობის სულის შემხუთავი და დამღუპავია, ეს დიდი ხანია შეგნებული აქვსთ…

სრულად ნახვა »

ილია ჭავჭავაძე – ერი და ისტორია

ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ ერის პირქვე დამხობა, გათახსირება, გაწყალება იქიდამ დაიწყება, როცა იგი თავისას ისტორიას ივიწყებს. როცა მას ხსოვნა ეკარგება…

სრულად ნახვა »

ილია ჭავჭავაძე – მაჰმადიანთ გაქრისტიანება

შემოგვიერთდნენ თუ არა ბათომის მაზრის მაჰმადიან ქართველები, ზოგიერთებმა იმთავითვე ქადაგება და დამტკიცება დაიწყეს, რომ ყველაზე პირველად ჩვენ ის მაჰმადიანი ქართველები…

სრულად ნახვა »

ილია ჭავჭავაძე – ნუთუ?

ნუთუ? (პასუხად „მოგზაურის“ კორესპონდენციისა) I„ივერიის“ მკითხველთ უკვე მოეხსენებათ, რომ „მოგზაურში“ (№ 13) დაბეჭდილი იყოკორესპონდენცია, რომელსაც თუმცა სათაურად ჰქონდა „საგურამოს და…

სრულად ნახვა »

ილია ჭავჭავაძე – ოსმალოს საქართველო

ყოველი ერი თავისი ისტორიით სულდგმულობს. იგია საგანძე, საცა ერი პოულობს თავისი სულის ღონეს, თავისი სულის ბგერას, თვის ზნეობითს და გონებითს…

სრულად ნახვა »

ილია ჭავჭავაძე – საახალწლოდ

ჩვენ გვესმის და ადვილად გამოსაცნობიც არის, რისთვის გვიხარიან იესო ქრისტეს შობის დღე. გვესმის ეს დიდი დღე რისთვის არის დიდი, რისთვის…

სრულად ნახვა »

ილია ჭავჭავაძე – საგაზეთო შენიშვნები თფილისის ქალაქის გამგეობის მიმდინარე საქმეებზე

ხვალ, 18 მაისს, განკითხვის დღეა. განკითხვის დღეა იმისი თუ, _ ვინ უნდა მოუაროს, ვინ უნდა უპატრონოს ტფილისს ამ ოთხს წელიწადს…

სრულად ნახვა »
Back to top button