პროფესიული ლიტერატურა

სინერჯი ჯგუფის კონსულტანტები – ლიდერობის ხელოვნება

დღეს ლიდერის როლის აღქმა მნიშვნელოვნად შეიცვალა. სტერეოტიპული მოსაზრებები მკაცრი, საკუთარ გადაწყვეტილებებში დარწმუნებული, ავტოკრატი ლიდერის შესახებ წარსულს ჩაბარდა. როგორი ლიდერი ასოცირდება…

სრულად ნახვა »

ქეთევან ნადირაძე – ქართული ისტორიოგრაფია

ქართული ისტორიოგრაფიის სალექციო კურსი  განკუთვნილია ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტებისა და საქართველოს ისტორიის საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისათვის. ქართული ისტორიოგრაფიის კურსის მიზნები და ამოცანები…

სრულად ნახვა »

რისმაგ გორდეზიანი – ნანა ტონია – ანტიკური ლიტერატურა

საუნივერსიტეტო კურსი რისმაგ გორდეზიანისა და ნანა ტონიას საერთო რედაქციით. ავტორთა კოლექტივის მიერ შექმნილი ეს წიგნი წარმოადგენს ანტიკური ლიტერატურის ისტორიის საუნივერსიტეტო…

სრულად ნახვა »

ზურაბ კიკნაძე ქართული ფოლკლორი

ნაშრომს საფუძვლად უდევს ლექციების კურსი, რომელიც სამი ათეული წლის განმავლობაში ეკითხებოდა ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.უნდა ითქვას, რომ მასში…

სრულად ნახვა »

მარიამ ჩხარტიშვილი – ისტორიული მეცნიერების შესავალი

ეს წიგნი შეიცავს ინფორმაციას ისტორიის საგანზე და კვლევის ობიექტებზე ანუ წყაროებზე, ძველ დროსა და შუა საუკუნეებში ისტორიული მახსოვრობის დაფიქსირების ფორმებზე…

სრულად ნახვა »

ვალერი მელიქაძე მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია

მოკლე აღწერა: წიგნში წარმოდგენილია შემდეგი თემები: გლობალიზაციისა და მსოფლიო პოლიტიკის თეორიები (ორი საზოგადოებრივი სისტემის მაგალითზე), მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია (ამერიკის შეერთებული შტატები…

სრულად ნახვა »

ზურაბ დავითაშვილი – ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია

მოკლე აღწერა: წიგნი განკუთვნილია უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების სპეციალობის მაგისტრანტებისთვის. მასში მოცემულია ის ძირითადი საკითხები, მიდგომები და თეორიები, რომლებიც თანამედროვეობის ორი უმნიშვნელოვანესი…

სრულად ნახვა »

ლიტერატურისმცოდნეობის შესავალი

წიგნი – “ლიტერატურისმცოდნეობის შესავალი” – სამეც­ნი­ერო საგრანტო პროექტის – `ლიტერატურისმცოდნეობითი დის­კურსი. თანამედროვე კვლევები~ – ფარგლებში (დონორი ორგანიზაცია – რუს­თა­ველის ეროვნული…

სრულად ნახვა »

ვარლამ თოფურია – სვანური ენის სახელმძღვანელო

სვანური ენის სახელმძღვანელო = A course of the Svan language : (მოკლე გრამ. მიმოხილვა, სასაუბრო მასალები მცირე ლექსიკონითურთ, ტექსტები და…

სრულად ნახვა »

ირაკლი გიორგობიანი, ირაკლი გამყრელიძე, მამუკა ლეჟავა, ელენე კავსაძე – ფსიქოთერაპიის და ფარმაკოთერაპიის კომბინირებული გამოყენება ფსიქიატრიასა და ნარკოლოგიაში

ავადმყოფისა და ექიმის ურთიერთობის პრობლემის დამუშავება სრულყოფილად ეკუთვნის ზიგმუნდ ფროიდს, რომელმაც შეიმუშავა კონცეფცია “ტრანსფერა” (“გადატანა”). აღნიშნული მეთოდი გულისხმობს ქვეცნობიერად, ავადმყოფის…

სრულად ნახვა »
Back to top button