ფილოსოფია

ფილოსოფიური დილემები, რომლებიც აუცილებლად დაგაფიქრებთ #2

● სასტუმროს უსასრულობასასტუმროს უსასრულობის პარადოქსი ხშირად გამოიყენება უსასრულობის იდეის ასახსნელად. გონებაში წარმოიდგინეთ სასტუმრო, ოღონდ განსხვავებით სხვებისგან, მას ოთახების უსასრულო წყება…

Read More »

ფილოსოფიური დილემები, რომლებიც აუცილებლად დაგაფიქრებთ

● პატიმრის დილემაცნობილია, როგორც თამაშის თეორიის პრობლემა, მასში დაკავებულს უწევს რთული არჩევნის გაკეთება: დუმილი ან აღიარება. სიტუაცია ასეთია: ორი დამნაშავე…

Read More »

ტოკვილი, ”დემოკრატია ამერიკაში”

ტოკვილის ნაშრომი ”დემოკრატია ამერიკაში” თითქმის ტოლობის ნიშანს სვამს საზოგადოების სტრუქტურასა და დემოკრატიას (პოლიტიკურ რეჟიმს) შორის… ტოკვილის კვლევა, რომელიც უკვე მეორე…

Read More »

კომუნიიკაციური მოქმედების თეორია – ი. ჰაბერმასის სოციოლოგიური შეხედულებები

კომუნიიკაციური მოქმედების თეორია ი. ჰაბერმასის სოციოლოგიური შეხედულებები 1. ი. ჰაბერმასი როგორც პიროვნება და მეცნიერი 2. რაციონალურობა და არგუმენტაციის სამი ლოგიკური,…

Read More »

თენგიზ ვერულავა – ფრიდრიხ ჰაიეკის ”გზა ბატონყმობისაკენ”

ფრიდრიხ ჰაიეკის ”გზა ბატონყმობისაკენ” ითვლება კლასიკური ლიბერალიზმის ფუნდამენტურ შრომად. წიგნმა დიდი გავლენა მოახდინა მსოფლიო პოლიტიკაზე. ფაქტიურად იგი აშშ-ში რონალდ რეიგანის…

Read More »

ემანუილ კანტის პოლიტიკური შეხედულებები

მამუკა ბიჭაშვილი ემანუილ კანტმა სახელი საკმაოდ გვიან გაითქვა მას შემდეგ, რაც ჰიუმის სკეპტიკური ფილოსოფიის ზაგავლენით, უარი თქვა ვოლფის მიმდევრობაზე და…

Read More »

იმანუილ კანტი

იმანუილ კანტი ცდილობს შემეცნებისათვის ყველაზე რთული ასპექტი _ მეცნიერული და ფილოსოფიური ცოდნის შესაძლებლობანი ახსნას. როგორც აღვნიშნეთ, კანტისთვის არსებობს თავდაპირველი, აპრიორული…

Read More »

იმანუელ კანტი – “პასუხი კითხვაზე: რა არის განმანათლებლობა?”

განმანათლებლობა – ესაა ადამიანის გამოსვლა უმწიფრობიდან, რომელიც მისივე ბრალია. უმწიფრობა უუნარობაა, საკუთარი განსჯა სხვისი ხელმძღვანელობის გარეშე მოიხმარო. უმწიფრობა საკუთარი თავის…

Read More »

იმანუელ კანტი – Immanuel Kant

იმანუელ კანტი დაიბადა 1724 წლის 24 აპრილს. კანტის ფილოსოფიური საქმიანობა ორ პერიოდად იყოფა: წინაკრიტიკულ (1770 წლამდე) და კრიტიკულ პერიოდებად. თავდაპირველად…

Read More »

ზურაბ კაკაბაძე – “ექსისტენციური კრიზისის” პრობლემა და ედმუნდ ჰუსერლის ტრანსცენდენტალური ფენომენოლოგია

“ექსისტენციური კრიზისის” პრობლემა თანამედროვე მოაზროვნეები საოცარი ერთსულოვნებით აღიარებენ იმას, რომ ბურჟუაზიული ეპოქა კრიზისშია. დღეს დასავლეთის აზროვნებისა და მხატვრული შემოქმედების ძირითადი…

Read More »
Back to top button