სხვადასხვა

ანიმე ნარუტო – ხის გამოშვება

ერთადერთი ცნობილი შინობი, რომელიც ხის გამოშვებას ბუნებრივად ფლობდა, ჰაშირამა სენჯუა. ხეების სამყაროს დაბადებით მან კონოჰაგაკურეს საძირკველი შექმნა და მისი პირველი…

Read More »

ილია ჭავჭავაძე – ყვარლის მთებს

სამშობლო მთებო! თქვენი შვილი განებებთ თავსა,მაგრამ თქვენ ხსოვნას ვერ მივცემ მე დავიწყებასა:თქვენ ჩემთან ივლით განუყრელად, ვით ჩემი გული,თქვენთან, ჰე, მთებო,…

Read More »

ილია ჭავჭავაძე – ჩემო კალამო ..

ჩემო კალამო, ჩემო კარგო, რად გვინდა ტაში?რასაც ვმსახურებთ, მას ერთგულად კვლავ ვემსახუროთ,ჩვენ წმინდა სიტყვა უშიშარად მოვფინოთ ხალხშიბოროტთ საკლავად, — მათ…

Read More »

ილია ჭავჭავაძე – ჩემო კარგო ქვეყანავ ..

ჩემო კარგო ქვეყანავ, რაზედ მოგიწყენია!..აწმყო თუ არა გვწყალობს, მომავალი ჩვენია,თუმცა ძველნი დაგშორდნენ, ახალნი ხომ შენია…მათ ახალთ აღგიდგინონ შენ დიდების დღენია,ჩემო…

Read More »

ილია ჭავჭავაძე – ციური ხმები

ციურნი ხმები —ეგ საკვირვლები,როს მომესმიან,მსწრაფლ მომითხრობენ,საიდამ სრბიანდა სად სცხოვრობენ,და ნელს სიხარულსმიგალობებენ.ციურნო ხმებო,ოჰ, საკვირვლებო!მეც ქვეყნის ხმითა,ხმით ცოდვილითა,მათ ვაძლევ ბანსა, —და მშვიდობასა,აღტაცებასაჰგრძნობს…

Read More »

ილია ჭავჭავაძე – ხმა გულისა

ჩუმ მაღნარშია წამოწოლილივიყავ, ზედ მედგა ხის უხვი ჩრდილი,და საიდღამაც ნაზი ბულბულისტვენდა სიყვარულს გაგიჟებული.დიდხანს და დიდხანს ვუგდებდი მე ყურსიმ ხმას საკვირველს,…

Read More »

ილია ჭავჭავაძე – ძველი საქართველოს ეკონომიური წყობა

ჩვენის ხალხისა და ქვეყნის ისტორია მეტად ბნელია და შეუმუშავებელი. ჩვენს ისტორიაში ან სულ არ არის ფაქტები ჩვენის ხალხის ცხოვრების შესახებ…

Read More »

ილია ჭავჭავაძე – გაბრიელ ეპისკოპოსი

მადლით მოსილი კაციგაენათის მონასტერში გაბრიელ ეპისკოპოსის დასაფლავების დღეს არ ვიცი, ამდენს მშვენივრად თქმულ სიტყვებ შემდეგ რა მოგახსენოთ ისეთი, რომ თქვენთვის…

Read More »

ილია ჭავჭავაძე – დავით აღმაშენებელი

არ ვიცით, სხვა როგორ ჰფიქრობს და ჩვენ კი ასე გვგონია, რომ ერის დაცემა და გათახსირება მაშინ იწყება, როცა ერი, თავისდა…

Read More »

ილია ჭავჭავაძე – ევროპის მილიტარობა და ამერიკის მერმისი

ერთაშორისი დაუნდობლობა, ომი და სისხლის ღვრა რომ კაცობრიობის ბედნიერებისა და კეთილდღეობის სულის შემხუთავი და დამღუპავია, ეს დიდი ხანია შეგნებული აქვსთ…

Read More »
Back to top button