ნარკვევები

იაკობ გოგებაშვილი – იმერეთის ეპისკოპოსი გაბრიელი როგორც პედაგოგი

რომელ ჩვენთაგანს, სამოციანი წლების მოღვაწეს, არ ახსოვს ის გაცხარებული და აღგზნებული პოლემიკა, რომელიც გაიმართა სამოციანი წლების დასაწყისში “სოვრემენიკსა” და “რუსკი…

სრულად ნახვა »

იაკობ გოგებაშვილი – ირიბი ხელის სარჩლის გამო

ბატონი გაბიჩვაძე არ გატყდა და გამოესარჩლა ირიბს ხელსა. ამით მან მოგვცა შემთხვევა და საბუთი ერთხელ კიდევ გავმართოთ საუბარი ამა არა-მცირედის…

სრულად ნახვა »

იაკობ გოგებაშვილი – ირიბი ხელის უვარგისობა

ჩვენს ცხოვრებაში ხშირად გაჩნდება ხოლმე სრულიად მოულოდნელი, ყოვლად უცნაური უკუღმართობა. ფუჭი შრომა იქნება მოვუძებნოთ მას დაბადების საბუთი ან წარსულში, ან…

სრულად ნახვა »

იაკობ გოგებაშვილი – კავკასიელი თურქები

ამ დღეებში “ნოვოე ობოზრენიეში” მოთავსებული იყო ქობულეთიდან მიღებული კორესპოდენცია, რომელშიაც, სხვათაშორის, ნათქვამია: “აქაური თურქები ყირიმელ თათრებს არ გვანან; ეს ხალხი…

სრულად ნახვა »

იაკობ გოგებაშვილი – კალენდრებიც ჩვენ გვბრიყვობენ

მკითხველმა კარგად უნდა იცოდეს, რომ რომელისამე ერის დანაწილება, პატარ-პატარა ლუკმად გადაქცევა, დაქუცმაცება საუკეთესო ხერხს შეადგენს ამ ერის დასუსტებისა, დაქვეითებისა და…

სრულად ნახვა »

იაკობ გოგებაშვილი – მასწავლებელთა და მოსწავლეთათვის

საბუნებისმეტყველო შინაარსს “ბუნების კარში” უჭირავს დიდი ადგილი, ორას გვერდზე მეტი. ამას შემდეგ მოსაზრება დაედო საფუძვლად. დაწინაურებულს განათლებულს ქვეყნებში კარგად აქვთ…

სრულად ნახვა »

იაკობ გოგებაშვილი – მასწავლებელთათვის

“ქართული ანბანის” I გამოცემის წინასიტყვაობა ყველა ახალი მიღების მაშინ, როდესაც ძველში შეამჩნევენ ნაკლულევანებას. რა ნაკლულევანება აქვს ჩვეულებრივ ანბანების მეთოდს? პირველი…

სრულად ნახვა »

იაკობ გოგებაშვილი – მეგრული დაწყებითი სკოლისათვის

I შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე დასახლებულია ერთ-ერთი ქარველი ტომი, რომელიც ცნობილია მეგრელების პროვინციული სახელწოდებით. ამ ზღვისპირელი ქართველების ცხოვრებაში ამჟამად ხდება…

სრულად ნახვა »

იაკობ გოგებაშვილი – მეორ საგრამატიკო ბაასი

წავიკითხეთ ბატონის ნასიძის დარბაისლური და დალაგებული პასუხი! რა გინდა სულო და გულო, რომ ამ პასუხში არ იყოს? გადაბრალება ჩვენთვის იმისთანა…

სრულად ნახვა »

იაკობ გოგებაშვილი – მიმართვა

კარგად მოგეხსენებათ, რომ ხალხის განათლება დედა ბოძია, მთავარი ბურჯია ქვეყნის კეთილ-დღეობისა, ბედნიერბისა. ისიც კარგად აქვს შეგნებული ყველა მოაზრე ქართველსა, რომ…

სრულად ნახვა »
Back to top button