პოეზია

ილია ჭავჭავაძე “მესმის, მესმის სანატრელი”

ჯუზეპე გარიბალდის, იტალიის განმათავისუფლებელ მოძრაობას მესმის, მესმის სანატრელი ხალხთ ბორკილის ხმა მტვრევისა! სიმართლის ხმა ქვეყნადა ჰქუხს დასათრგუნვლად მონობისა. აღმიტაცებს ხოლმე…

სრულად ნახვა »

* * * “დედავ, დედაშვილობასა”

“დედავ, დედაშვილობასა,სიკვდილ მითხოვს, მენაცვალე!”“მე შენ არას გენაცვლები,მამა გყავს და… ინაცვალე!”“მამავ, მამაშვილობასა,სიკვდილ მითხოვს, მენაცვალე!”“მე შენ არას გენაცვლები,დაი გყავს და… ინაცვალე!”“დაო, დაო,…

სრულად ნახვა »

თემო ჭახნაკია ლექსები

სულში ფორიაქი ოცნებათა ქარტეხილში სინამდვილეს ვეძებ,მივაწყდები უკუნ ცაზე პლანეტათა ლატანს,მძიმე გაცდის პოეზია ლექსით გამოვძერწე,გონებამ და აზრის ექომ,ვთვლი, არ მიღალატა. წლები…

სრულად ნახვა »

თემო ჭახნაკია – ოშკი და იშხანი

გონს მოდი, ქართველო, გინგრევენ მონასტრებს!ძველ კედლებს ემჩნევათ წარწყმენდის ნიშანი,ვდუმვართ და უღმერთო დანგრევას მოასწრებს,კბილებით დავიცვათ ოშკი და იშხანი… იშლება ნელ–ნელა გუმბათის…

სრულად ნახვა »

თემო ჭახნაკია – ნაღვლიანი პოეზია

ზეცას ვეტრფი მონუსხული განთიადის თბილი მზით,წუხილის ხმას ყრუდ მაგონებს დღით შემკრთალი თბილისი,დილა თრთის და მტკვარზე ვხედავ იდუმალ და მოკლე ტივს,ვრცელ…

სრულად ნახვა »

თემო ჭახნაკია – წმინდა მიწა ქართული

საქართველო-წმინდა მიწა ქართველთა,საქართველო- წვით უქრობი ლამპარი,მტრის ლახვარმა რწმენა ვეღარ გათელა,სულ შეხორცდა ჭრილობათა ნაპრალნი. საქართველო- ღრმა ემბაზის ჭურჭელი,ღმერთო გვიხსენ, საქართველოს ოსსანა!ერთგულება-ბასრი…

სრულად ნახვა »

თემო ჭახნაკია – ლექსების ქუხილი

დამტვერილ წიგნში აჩოჩქოლდა ლექსების ჯარი,პოეზიის მჭკნარ,ბნელ დილეგში ფურცლის გისოსებსმოაწყდა ერთობ სტრიქონთა ხმა…დაფრთხეს ლაჩარი,ანჩხლი ლექსები ქომაგობენ გარიყულ მგოსნებს. ყველაზე მძლავრი წინ…

სრულად ნახვა »

თემო ჭახნაკია – ფიროსმანს

ღარიბი მხატვრის ნიჭს ხედავდნენ ადრეც მკაფიოდ,ნიკოც ხატავდა ერთი ჭიქა ღვინის სანაცვლოდ,ყველა შედევრი საფირონის ცაზე გავფინოთდა”ფიროსმანი” ხმამაღლა და რიხით დავმარცვლოთ. ის…

სრულად ნახვა »

თემო ჭახნაკია – სულში ფორიაქი

ოცნებათა ქარტეხილში სინამდვილეს ვეძებ,მივაწყდები უკუნ ცაზე პლანეტათა ლატანს,მძიმე გაცდის პოეზია ლექსით გამოვძერწე,გონებამ და აზრის ექომ,ვთვლი, არ მიღალატა. წლები მარდად დაიმსხვრევა,როგორც…

სრულად ნახვა »

აკაკი წერეთელი – ჩემი თავგადასავალი

პირველი ნაწილი თავი I ყოველი არსი, სულიერი თუ უსულო, ხილული თუ უხილავი, ერთსა და იმავე მსოფლიო კანონს ექვემდებარება: დაიბადება, იზრდება,…

სრულად ნახვა »
Back to top button
Close
Close