მოთხრობა

ვაჟა-ფშაველა – დათვი

I გამარჯვებული დათვი სარკეში იცქირებოდა; წვერს ივარცხნიდა, ულვაშებს იწკეპავდა, იმშვენებდა; თვალებს, რაც ძალი და ღონე ჰქონდა, დიდად ხან გაახელდა, ხან…

Read More »

ალექსანდრე მჭედლიშვილი – თამაში დასრულებულია

ამ მოთხრობაში მინდა გადმოგცეთ აგვისტოს ომის ერთ–ერთი ეპიზოდი. ცხინვალში ბრძოლის, დროს ჩვენი ჯავშანტექნიკა მნიშვნელოვან საბრძოლო ამოცანებს ასრულებდა, თუმცა იყო შეცდომებიც.…

Read More »

ვაჟა-ფშაველა ია

უღრანს ტყეში მოსული ვარ… მანამ ცოცხალი ვარ, ჩემის სილამაზით დავატკბობ ტყეს, ბალახს და იმ გაღმიდამ გამომცქერალს გულხავსიანს კლდესა, სუნელებას მივაფრქვევ…

Read More »

ვაჟა-ფშაველა – კლდემ მხოლოდ ერთხელ სთქვა

„გამარჯვებაო“. რამდენჯერმე ვუთხარ დიდს, საზარელს კლდეს, მაგრამ ყური არ მიგდო, იდგა თავისთვის დინჯად, ყურსაც არ იბღერტდა, თითქოს ბუზიც არ აჰფრენოდეს.…

Read More »

ვაჟა-ფშაველა – მგელი

გამოღმა სოფელი ჩოხია, გაღმით საკიდობნაის ხევი. შუაში შავი არაგვი მოდის. ხეობა ვიწროა, გაღმიდან რომ მგელმა დაიყმუვლოს, გამოღმა სოფელში კაცს გული…

Read More »

ვაჟა-ფშაველა – მთანი მაღალნი

იდგნენ და ელოდენ. უსაზღვროა მთების მოლოდინი, უსაზღვრო ზღვადა სდგას იმათ გულში. წითლად, სისხლისფრად შედედებული უთიმთიმებთ გულ-მკერდში. გარეთ, სახეზე-კი არაფერი ეტყობათ,…

Read More »

ვაჟა-ფშაველა – მთის წყარო

არაფერი ცოდვა არ მიქნია ჩემს სიცოცხლეში. ვერც ერთი სულიერი, თუნდ უსულო, ჩემს ცოდვას, ჩემს სიავეს ვერ იტყვის. ღმერთს ესე დაუწესებივარ:…

Read More »

ვაჟა-ფშაველა – როგორ გაჩნდენ ბუები ქვეყანაზედ?

I – ბალღები სადღა არიან? – იკითხა იოთამმა, როცა სახლში შევიდა, – ისრით იღლიაგაგმირული, ტყავგაუხდელი არჩვი კერაზე დააგდო ისე დაუდევრად,…

Read More »

ვაჟა-ფშაველა – სათაგური

I ქალაქიდან ძია ესტატე ღამე-ღა იყო, როცა სახლში მოვიდა. მეორე დღეს შობა თენდებოდა: ძალზე მოერეკებოდა შინისაკენ ესტატე თავის “მერანს”, რომ…

Read More »

ვაჟა-ფშაველა – სვავი

I ზაფხული იყო. მთა მწვანდებოდა. მაღლა მწვერვალებზე-ღა მოჩანდა თოვლი, დაბლა ხევებში – ზვავი. მწყემსებს გაერეკათ მთაში საზაფხულოდ ცხვარი და ძროხა,…

Read More »
Back to top button