მოთხრობა

აკაკი წერეთელი ბაში-აჩუკი

თავი პირველი თვალმიუწვდომელ სიშორიდან გველივითი მოიკლაკნებოდა ჩუხჩუხა არაგვი და ერთგან კლდოვან კიდეს გამეტებით ეხეთქებოდა, რომ ახალი გზა გაეკვლია!.. თავს არ…

Read More »

აკაკი ბელიაშვილი – დაკარგული წიგნი

შაჰ-თამაზის შუბლზე ასპიტის თვალივით ელავდა კვერცხისოდენა ალმასი. ირანის მბრძანებელი ყოველთვის მზის პირდაპირ დგებოდა, რომ ალმასიდან შადრევანივით ანაფრქვევი სხივებით ქვეშევრდომთათვის თვალი…

Read More »

აკა მორჩილაძე წიგნიდან “აპოკრიფები”

მოგზაურობა კახეთში 1855 წ. “სად არის ის ადრინდელი კახელობა, მე რომ სიყმაწვილეში მინახავს? ჩოლოქის ომში რომ კახელობა დაესწრო, მის სანახაობას…

Read More »

აკა მორჩილაძე ჯადოსნური ნივთები

   რა თქმა უნდა, ისინი შენს გარშემო და ხელის გაწვდენაზე არაა. ჯადოსნური ნივთების პოვნა ძნელია და მრავალ თავგადასავალსა და ფათერაკს…

Read More »

აკა მორჩილაძე – სულები და ხბორები

   რაზე ფიქრობს მოშიებული კაცი, რომელიც ზედ რუსთაველზე დგას და საათი არ გადაუწევია? პირველზე უნდა შევხვედროდით, თხუთმეტი წუთით ადრე მივედი,…

Read More »

აკა მორჩილაძე ჩემი ცოლის რომანი

   ჩემმა ცოლმა წიგნის სიუჟეტი მოიფიქრა. არ გამკვირვებია, რადგან ასეთი რამ სამი წლის წინათაც მოიმოქმედა და მაშინ ბევრი ვიცინეთ. მეტიც,…

Read More »

აკა მორჩილაძე მუსა ყასიმი და მისი ოთხი ცოლი

თავი 1 იყო კლდის უბანში, თფილისში, მუსა ყასიმი, ბორჩალოელი თათარი, მამა-პაპით ყარა-ბულახის ალაგიდან, სადაც მიწა არ არის მიწა, არამედ თიხა…

Read More »

აკა მორჩილაძე სიკვდილი, ქალაქი

1914  წლის 7 დეკემბერს 74 წლის თავადი აკაკი წერეთელი, ყველაზე განთქმული და უსაყვარლესი პოეტი, რომელსაც ბუები, ღამურები და თხუნელებიც კი…

Read More »

აკა მორჩილაძე არცთუ აუცილებელი საიდუმლოებანი

1. ამბავი გალავნისა საჭურისის მიერ უკანა კარიდან გამოყვანილ ნურადინ ფრიდონს მაყვლის ბუჩქებთან დაუხვდნენ თალიბ თანი, თავაზა და ალკაზ აქიმი. ჭოტ…

Read More »

გოდერძი ჩოხელი მართა

გაზაფხული იდგა. მარტი ილეოდა. კავკასიონის მთებზე ნაადრევად შემშრალიყო თოვლი. უღელტეხილები სამოყვროდაც გახსნილა და სამტროდაც. ეს ის დრო იყო, როცა ევროპის…

Read More »
Back to top button