ეკონომიკა

თენგიზ ვერულავა – ფრიდრიხ ჰაიეკის ”გზა ბატონყმობისაკენ”

ფრიდრიხ ჰაიეკის ”გზა ბატონყმობისაკენ” ითვლება კლასიკური ლიბერალიზმის ფუნდამენტურ შრომად. წიგნმა დიდი გავლენა მოახდინა მსოფლიო პოლიტიკაზე. ფაქტიურად იგი აშშ-ში რონალდ რეიგანის…

Read More »

ლეშეკ ბალცეროვიჩი – ,,მემარჯვენეები”

მანიპულირების საგნად ქცევის ხვედრი ერგო პოლონეთში სიტყვა ,,მემარჯვენეებს”, რომელიც პოლიტიკაში გარკვეულ ორიენტაციაზე მიუთითებს. ნამდვილი მემარჯვენე პარტიისათვის დამახასიათებელია ის, რომ მისი…

Read More »

ლეშეკ ბალცეროვიჩი – “დემოკრატია კაპიტალიზმს მოითხოვს”

კაპიტალიზმისა და დემოკრატიის ურთიერთდამოკიდებულება ეკონომიკის განვითარებისათვის აუცილებელია კაპიტალისტური სისტემა. ყველა იმ ქვეყანამ, რომელიც ეროვნული მეურნეობის განვითარებას არაკაპიტალისტური გზით ცდილობდა, მარცხი…

Read More »

ლეშეკ ბალცეროვიჩი – “სახელმწიფოს შესახებ”

სახელმწიფოს ქვეშ ჩვენ ვგულისხმობთ ჩვეულებრივ ადამიანთა საზოგადოებას, განთავსებულს ,,ქვეყნად” წოდებულ სივრცეში. რა განასხვავებს სახელმწიფო-ორგანიზაციას ყველა სხვა ორგანიზაციისაგან, რომლებიც საერთოდ ნებისმიერ…

Read More »

ფრიდრიხ ჰაიეკი – ”რატომ არ ვარ კონსერვატორი”

თარგმნა დავით თინიკაშვილმა თავისუფლების გულწრფელი მეგობრები ყველა დროში ცოტანი იყვნენ, თავის გამარჯვებას ის უმცირესობებს უნდა უმადლოდეს. ეს უკანასკნელნი კი წარმატებას…

Read More »

ედუარდ იუნკისი – “მილთონ ფრიდმენის პრაგმატული ლიბერტარიანიზმი”

მილთონ ფრიდმენი (1912-2006) არის თავგამოდებული ლიბერტარიანელი და მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ეკონომისტი. მან ჩამოაყალიბა პიროვნული თავისუფლების ზრდის და მთავრობის…

Read More »

ჯემალ ხარიტონაშვილი – ადამ სმითი ეკონომიკური მეცნიერების ფუძემდებელი

290 წელი შესრულდა გენიალური ეკონომისტის ადამ სმითის დაბადებიდან. ადამ სმითს განსაკუთრებული ადგილი უკავია ეკონომიკური აზრის ისტორიაში. იგი იყო ეკონომიკური მეცნიერების…

Read More »
Back to top button